Jerozolima - Portal dla Kobiet

portal dla kobiet
Przejdź do treści


Jerozolima – do utraty tchu!


    „Mówi się, że w Jerozolimie mędrcy popadają w szaleństwo, a szaleńcy stają się jeszcze bardziej szaleni”. Ten aforyzm francuskiego pisarza Jeana Lartéguy’a pozostaje nadal aktualny w Świętym Mieście - jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie.

Miasto na styku kultur, przejście graniczne z Zachodu na Wschód. W Jerozolimie krzyżują się ścieżki milionów ludzi, przybywających tu każdego roku. Wyznawcy trzech największych religii monoteistycznych: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu pielgrzymują tu w poszukiwaniu oświecenia. Czasem nawet je odnajdują…„Syndrom Jerozolimy” to określenie specyficznej psychozy udzielającej się turystom stykającym się z wieloma świętymi miejscami naraz. Po raz pierwszy opisał ją izraelski psychiatra Yair Bar-El, widząc, jak nowoprzybyli potrafili w nagłej eksplozji ferworu religijnego przemierzać ulice miasta, podając się za Mesjasza lub postać biblijną i głosić Ewangelię. Szacuje się, że syndromowi ulega blisko stu pięćdziesięciu pielgrzymów rocznie.
To tylko jeden z dowodów na to, że w starożytnych murach Jerozolimy czai się obłęd.Dlaczego największa aglomeracja Izraela jest tak szczególna? Ten tygiel kultur został szczególnie doświadczony przez historię. Założone przed prawie pięcioma tysiącami lat miasto było w swych dziejach aż czterdzieści razy oblegane, podpalane, rujnowane, dwukrotnie nawet zrównano je z ziemią. A jednak Jerozolima wyszła obronną ręką ze wszystkich prób. Podobno dlatego, że jest to Miasto Boga.Film „Jerozolima. Do utraty zmysłów”, zrealizowany przez cenionego francuskiego reżysera Théodore’a Robicheta, traktuje o codzienności izraelskiej metropolii uwikłanej w cywilizacyjne i religijne tarcia oraz zmagania rozsądku z fanatyzmem. Oto opowieść, w której komizm miesza się z tragizmem, a kolejne legendy rodzą się każdego dnia.

Jerozolima. Do utraty zmysłów
(Jérusalem... a` la folie)
film dokumentalny, Francja, 1998, 54 min.

Reżyseria: Théo Robichet


  portal dla kobiet
Copyright 2010 - 2021 by Mario 68
Wróć do spisu treści